คดีอาญา

คดีอาญา

โทษในคดีอาญา  ได้แก่ โทษปรับ  การยึดทรัพย์สิน  กักขัง  จำคุก  รวมทั้งโทษประหารชีวิต

ตัวอย่างในคดีอาญา

คดีลักทรัพย์   คดีบุกรุก  คดียักยอกทรัพย์   หมิ่นประมาท  รับของโจร  ทำร้ายร่างกาย  ประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต   หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

การฟ้องคดีอาญาทำได้ 2 วิธีด้วยกัน

1.แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่อยู่ในเขตพื้นที่ๆเกิดเหตุให้ดำเนินคดีเอาผิดกับคู่กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย   สำหรับวิธีการนี้เมื่อตำรวจรับเรื่องแจ้งความจากผู้เสียหายแล้ว  ตำรวจมีหน้าที่ทำการสอบสวนผู้เสียหายก่อน   และหากพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอก็ให้มีหมายเรียกคู่กรณีเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนคู่กรณีก่อน  เสร็จแล้วพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งเรื่องให้อัยการเพื่อสั่งฟ้องคดีไปที่ศาล เพื่อให้พิจารณาและลงโทษเอาผิดกับคู่กรณีในเรื่องนั้นได้

2.การว่าจ้างทนายความฟ้องคดี   แนวทางนี้เป็นแนวทางที่กรณีหากผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะให้ทนายความ     ดำเนินการยื่นฟ้องคดีไปที่ศาลโดยตรง   เป็นวิธีการที่ทำให้คดีเกิดความรวดเร็วในการที่เอาผิดกับคู่กรณีได้  โดยขั้นตอนนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ  ไม่ต้องผ่านสำนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น   แต่ฝ่ายผู้เสียหายสามารถนำเรื่องยื่นฟ้องตรงไปที่ศาลได้ทันทีโดยผ่านการดำเนินการของทนายความ  ซึ่งแนวทางนี้ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว  และส่งผลให้สามารถเอาผิดกับฝ่ายคู่กรณีตามกฎหมายได้โดยทันที  รวมทั้งอาจจะส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้เงินค่าเสียหายได้จากคู่กรณีฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เร็วขึ้น

 

รับงานว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา

สอบถามงานกฎหมาย  091-0473382

กฎหมายหน้ารู้