ทนายความเข้าเป็นตัวแทนแก้ต่างคดีชั้นพิจารณาของศาล

📍การดำเนินคดีอาญานั้นนอกจากจะมุ่งปราบปรามการกระทำความผิดแล้ว ยังต้องให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความที่เกิดขึ้นอีกด้วย ในชั้นพิจารณาคดีของศาลก็เช่นเดียวกัน กฎหมายได้ให้การคุ้มครองสิทธิของจำเลยไว้ว่า
“ จำเลยในคดีมีสิทธิในการมีทนายความได้ ”
เพราะถือว่าทนายความนั้นเป็นผู้ที่จะคอยมาพิทักษ์สิทธิของจำเลยให้การต่อสู้คดีในชั้นศาล
เช่น การยื่นคำให้การต่อสู้คดี การนำพยานมาหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ซึ่งรวมถึงการซักค้านด้วย การขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างการพิจารณา รวมถึงช่วยเหลือจำเลยในการอุทธรณ์ ฎีกาต่อไป
📍ดังนั้นในคดีความที่เกิดขึ้น ทนายความเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยหรือเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำจนกว่าคดีความของลูกความเสร็จสิ้น ตรงตามความต้องการของลูกความครับ

กฎหมายหน้ารู้

ทำอย่างไร? เมื่อซื้อของออนไลน์ไปแล้วแต่โดนโกง

📌ทำอย่างไร? เมื่อซื้อของออนไลน์ไปแล้วแต่โดนโกง

เมื่อซื้อของออนไลน์จากร้านค้า แต่ร้านค้ากลับไม่ตอบ เงียบหาย หรือโดนบล๊อก สุดท้ายของก็ไม่ได้ เสียเงินให้ร้านค้าฟรีๆ เราจัดการยังไงดี? ก่อนอื่นต้องแคปหลักฐานให้พร้อม เตรียมแจ้งความดำเนินคดี

มีหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้แจ้งความ
📍 1. รูปโปรไฟล์ของร้านค้าที่โกง
📍 2. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคารของร้านค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมได้
📍 3.ข้อความที่สนทนาในแชท ตั้งแต่การพูดคุย การซื้อ การชำระเงิน
📍 4.หลักฐานการโอนเงิน

โดยนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อขอให้ดำเนินการอายัดเลขบัญชีของร้านค้าที่โกง และที่สำคัญ ต้องระบุว่า
“ ต้องการแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวัน ”

กฎหมายหน้ารู้

📌 ร้านค้าออนไลน์ รู้ไว้ จะถูกจะแพง ต้องแสดงราคาไว้ก่อน

กฎหมายหน้ารู้

 ดูหมิ่น กับ หมิ่นประมาท แตกต่างกันอย่างไร ?

✅✅ ดูหมิ่น กับ หมิ่นประมาท แตกต่างกันอย่างไร ?
   🔗ดูหมิ่น
คือ การดูถูก เหยียดหยาม สบประมาท
ด่าทอ ทำให้อับอาย เป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติ
ที่บุคคลมีอยู่ในตัวเอง โดยผู้ดูหมิ่นลดคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของผู้ถูกดูหมิ่นด้วยตนเอง

  📍 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393
“ ผู้ใด ดูหมิ่น ผู้อื่นซึ่งหน้า หรือ ด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ ”

กฎหมายหน้ารู้

📌 3 ขั้นตอนต้องทำ เมื่อโฉนดที่ดินหาย

กฎหมายหน้ารู้

เสียสิทธิที่ดิน โดยวิธีครอบครองปรปักษ์

📌เสียสิทธิที่ดิน โดยวิธีครอบครองปรปักษ์
             การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่นแล้วได้ไปซึ่ง “กรรมสิทธิ์” นั้น มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
“ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน เป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้ กรรมสิทธิ์”
ดังนั้น เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่า ไม่ปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่ดินทุกแห่งหากเอาไปทำการเกษตรย่อมผลิดอกออกผลได้อย่างแน่นอน
            จึงลงโทษเจ้าของที่ไม่ใส่ใจในที่ดินของตนเองโดยการที่ หากมีคนอื่นมาครองครองที่ดินดังกล่าวเป็นระยะเวลารวม 10 ปี แล้ว คนที่ครอบครองนั้นก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไปทันทีตามกฎหมาย แม้ว่าชื่อในโฉนดจะยังเป็นของเจ้าของเดิมก็ตาม ผู้ครอบครองก็มีสิทธิจะไปร้องขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นต่อศาลได้

กฎหมายหน้ารู้

✍🏻เตรียมเอกสารสำหรับขอออกโฉนดใหม่ หรือ ใบแทน

กฎหมายหน้ารู้

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ครุฑแดง/ครุฑน้ำเงิน

✍🏻เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01
ครุฑแดง/ครุฑน้ำเงิน

เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ครุฑแดง/ครุฑน้ำเงิน
คือ เอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน เป็นสิทธิในการทำเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

📍เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรเท่านั้น
📍ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
📍ออกโฉนดไม่ได้

❌ห้ามซื้อ❌ห้ามขาย ❌ห้ามโอนขายสิทธิ์ให้คนอื่น
ที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้าของสิทธิ และหากทายาทได้รับเป็นมรดกตกทอดไปแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์โดยการทำเกษตรกรรมเท่านั้น

กฎหมายหน้ารู้

✅เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.2 (ใบจอง)

กฎหมายหน้ารู้

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่

📌ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คือ แบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารสิทธิแสดงการ ครอบครองที่ดิน

ที่ดินลักษณะนี้มักเป็นที่ดินมือเปล่า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆทั้งสิ้น เป็นลักษณะของการอยู่ อาศัย

หรือใช้ประโยชน์สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น เจ้าของที่ดินตัวจริง คือ รัฐ โดยอาจมีการให้ใช้สิทธิอยู่อาศัย

หรือทำประโยชน์ชั่วคราว อาจมีการขอเรียกเก็บ ภาษีบำรุงท้องถิ่น หรือภาษีอื่นๆจากผู้อยู่อาศัยเป็นการตอบแทน

กฎหมายหน้ารู้