» เจรจาค่าเสียหายคดีความ
» ประกันตัวผู้ต้องหา
» คดีความชั้นสอบสวน
» คดีความชั้นพิจารณาศาล
» งานสืบทรัพย์ บังคับคดี
» นักสืบ สืบบุคคล
» รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา
» คดีมรดกและครอบครัว
» ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
» ฉ้อโกงเงิน
» คดีแชร์ เงินกู้นอกระบบ
» ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร

ผิดสัญญาเงินกู้
ลูกค้าผิดสัญญากู้ยืมเงิน สินเชื่อธุรกิจ สัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาค้ำประกัน
งานชั้นบังคับคดี
คดีที่ศาลพิพากษาแล้วให้ชนะคดีแต่ยังไม่ได้รับเงิน ทำสัญญาประนีประนอมแล้ว แต่ไม่ได้รับเงินตามสัญญา ทวงถามหลายครั้งแต่ยังไม่ได้เงิน
งานเจรจาคดีความ
มูลหนี้ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าหรือลูกหนี้ผิดสัญญาเช่า ผิดสัญญาซื้อขาย ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ผิดสัญญาจ้างทำของต่าง ๆ
อายุขาดอายุความเกิดความเสียหาย
หนี้ล่วงเลยระยะเวลาทำการดำเนินคดี ยอดหนี้ค้างชำระอีกเยอะแต่ไม่สามารถบังคับได้ เปลี่ยนหนี้สิ้นสุดอายุความให้กลับมาบังคับใหม่ได้ แปลงหนี้นอกระบบให้บังคับได้
ทุนหายกำไรหด
ลงทุนธุรกิจ ทำมาค้าขาย มีรายได้ มีกำไร ขาดประสบการณ์ โดนยักยอกเงินทางธุรกิจ หุ้นส่วนฉ้อโกงเงินไป พนักงานยักยอกเงิน หมดทุน หมดกำไร โดนหลอกลวง สูญเสียเงิน อยากได้เงินคืนกลับมา
เปลี่ยนหนี้เสียเป็นทุนทำธุรกิจ
ลงทุนธุรกิจค้าขายได้ แต่กำไรไม่มี ลูกค้าไม่จ่ายเงิน ต้องการเงินคืนกลับมา นำเงินจากหนี้เสียกลับมาเป็น ทุนหมุนเวียนใหม่ ต่อยอดธุรกิจใหม่ สร้างผลกำไรให้เติบโต
ประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญา
ติดคุก ติดตาราง ประกันตัวไม่ได้ ไม่มีหลักทรัพย์ ขาดหลักประกัน เริ่มต้นไม่ถูก ขาดที่ปรึษาที่ดี ขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราว
คดีความชั้นสอบสวน
จะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ควรทำเรื่องอะไรก่อน-หลังในระหว่างดำเนินคดี แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดนั้นเป็นอย่างไร ทางออกทางไหนที่เป็นทางออกที่ดีที่สุด

บริการแนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย

สอบข้อเท็จจริงเพื่อรับทราบปัญหา แนะนำและให้คำปรึษา แนวทางแก้ปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ การแจ้งผลตลอดการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการ

บริการรายงานผลการดำเนินการ

มีรายงานผลการทำงาน แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดี ติดต่อประสานงานต่อเนื่องตามความจำเป็นของงานที่เกิดขึ้น สื่อสารผ่านช่องทางไลด์ และงานจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านไปรษณีย์หรือเคอรี่

บริการที่รวดเร็วพร้อมใส่ใจทุกปัญหาของท่าน

มีบริการเลขารับสายตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.มีทนายความพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับท่านทุกวัน

บริการที่ปรึษากฎหมายและหรือทนายมืออาชีพเข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึษา

มีที่ปรึษากฎหมายอาชีพ มีประสบการณ์ที่ดี มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี รับทราบปัญหา แนะนำและแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างลุล่วง ตรงตามความต้องการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม

ค่าบริการตามปริมาณงาน ค่าบริการแบบเหมาจ่าย กำหนดค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้น แบ่งชำระค่าบริการได้ ได้ค่าบริการที่เหมาะสมตามสภาพงาน