รู้ไว้คดีฉ้อโกง

รู้ไว้คดีฉ้อโกง

        ในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีผู้คนมากมายหลายอาชีพในสังคม การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินย่อมอาจเกิดขึ้นได้และทุกคนอาจมีสิทธิอาจเป็นได้ทั้งผู้ล่าและเหยื่อก็ได้ สำหรับวันนี้ทนายขอกล่าวถึงความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งคดีเกิดขึ้นสู่ศาลมากมาย ฉะนั้นการกระทำแบบใดที่ถือว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้
         1. ต้องมีการกระทำไม่ว่าด้วยคำพูดกลอุบายไม่ว่าจะทำเพียงคนเดียวหรือเป็นแก็งค์ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ทราบหรืออาจจะเป็นการแสดงออกโดยการนิ่งก็ได้เพราะบางกรณีถือว่ามีหน้าที่ต้องบอกให้ทราบหรือไม่ว่าจะกระทำผ่านโทรศัพท์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือวิธีอื่นใดก็ตาม
        2. จากการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
        3. เป็นการกระทำด้วยเจตนาทุจริต คือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
        ที่กล่าวมานี้ การจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้นั้นต้องได้ความชัดแจ้ง เพราะการพิจารณาใดๆว่าเป็นความผิดในคดีอาญาจึงต้องมีการพิจารณาอย่างเคร่งครัดครับ
ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดี สามารถโทรมาปรึกษาได้ครับที่ ☎☎02-1217414 ,091-0473382
หรือกดลิงค์ : https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com

กฎหมายหน้ารู้